ایده عالی مستدام

کتاب ایده‌ عالی مستدام چیپ هیث و دن هیث در کتاب ایده‌ی عالی مستدام ، با عنوان فرعی چگونه ایده‌های ماندگار بسازیم؟، به معرفی ۶ اصل می‌پردازند که به ماکمک می‌کند که ایده‌ها و طرز فکر خود را به‌گونه‌ای ب
اصل مطلب ...