مرور برچسب

هنرشفاف اندیشیدن

هنر شفاف اندیشیدن به سبک محمدرضا شعبانعلی

داشتم کتاب هنر شفاف‌ اندیشیدن از رولف دوبلی را می‌‌خواندم که یاد محمدرضا شعبانعلی افتادم.رولف دوبلی در این کتاب درباره خطاهای شناختی ذهن بصورت خلاصه و به شکل داستان صحبت می‌کند و در یکی از بخش ها تعریف میکنه که: پاپ از میکل‌آنژ پرسیده «راز نبوغت را به من بگو. چگونه مجسمه‌ی داوود، شاهکار تمام شاهکارها، را ساختی؟» جواب میکل آنژ این بوده که:
اصل مطلب ...