مرور برچسب

حمیدرضاکریمی

دیرآموخته ها

دیر آموخته‌ها یک چیزی شبیه رسیدن نور ستارها به ماست است. مثل خیلی از ستاره‌های که الان داریم می‌بینیم ولی شاید میلیون‌ها سال پیش متولد شده باشند یا میلیون‌ها سال پیش مرده باشند. ولی ما به‌خاطر مسافتی که باهاشون داریم تازه داریم اونا رو می‌بینیم. مثل مفهوم، داستان یا پندی که سال‌ها قبل شنیده باشیم ولی بعد از اشتباهات متعدد و باختن‌های زیاد و…
اصل مطلب ...

زندگی مینیمال و گوسفندنگر

اغلب گفته میشه سبک زندگی مینیمالیستی برای هرکسی نیست؛ زندگی مینیمال میگه وسایل یا روابط غیر ضرروی رو از زندگی حذف کن، اینقدر حذف کن که دیگه امکان حذف کردن نباشه و حالا در راستای هدفت با تمرکز و آرامش حرکت کن تا به شادی و بهره وری برسی
اصل مطلب ...