مرور رده

کتاب و کتاب خوانی

کتاب گاو بنفش اثر ست گودین

پیام اصلی گاو بنفش می توان به این شکل عنوان کرد که،ساز و کار سنتیِ تولید، تبلیغ و فروش دیگر مانند گذشته کارایی ندارد. همچنین بازاریابی و فروش محصول را نباید به بعداز طراحی و تولید آن موکول کرد. تنها شانس موفقیت محصول این است که در خاطر بماند؛ دیگران درباره‌اش حرف بزنند؛ و این گفتگو به ایجاد تقاضا منتهی شود. نُهُمین P در آمیخته بازاریابی
اصل مطلب ...